[Спасское городское поселение ]
Материалы организационного совещания от 31.07.2013г

/12_12_2013/1_kartochka_lichnogo_prijoma_odpg.doc

/12_12_2013/2_kartochka_prijoma_v_rezhime_odpg.doc

/12_12_2013/3_otvet_po_lichnomu_prijomu_o_date_i_vremeni_prijo.doc

/12_12_2013/4_otvet_po_lichnomu_prijomu_ob_obespechenii_prijom.doc

/12_12_2013/5_otvet_po_povtornomu-oshibochnomu_soedineniju-pri.doc

/12_12_2013/6_otvet_po_sushhestvu_po_prijomu_odpg.doc

/12_12_2013/7_otvet_po_sushhestvu_po_lichnomu_prijomu_odpg.doc

/12_12_2013/8_soprovoditelnyj_blank_po_opredeleniju_daty_i_vre.doc


/12_12_2013/polnyj_paket.pdf

/12_12_2013/maket_po_zapolnenija_kartochki_upolnomochennogo_li.xls